DROGI UŻYTKOWNKU!

Przed zamontowaniem nowych rozpylaczy (końcówek wtryskiwaczy) zapoznaj się z podstawowymi zaleceniami producenta silnika i aparatury wtryskowej. Unikniesz kłopotów związanych z nieprawidłowym działaniem wtryskiwaczy, wydłużysz ich trwałość i podwyższysz niezawodność. Rozpylacz jest najbardziej PRECYZYJNYM podzespołem wtryskiwacza. Szczelina pomiędzy igłą i korpusem nie przekracza DWÓCH TYSIĘCZNYCH CZĘŚCI MILIMETRA, stąd ROZPYLACZ JEST NIEROZDZIELNĄ PARĄ PRECYZYJNĄ, w KTÓREJ NIE MOŻNA ZAMIENIAĆ CZĘŚCI. Rozpylacz opuszczający naszą Firmę jest wszechstronnie sprawdzony, pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń i zakonserwowany specjalnym płynem. Każda najdrobniejsza cząstka rdzy, opiłków metalu, brudu i kurzu może spowodować zakleszczenie i zawieszenie igły, przerwanie pracy rozpylacza i jego uszkodzenie, stąd WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE BEZWZGLĘDNEJ CZYSTOŚCI CZĘŚCI WTRYSKIWACZA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ROZPYLACZEM, CZYSTOŚCI PRÓBNIKA, OLEJU PROBIERCZEGO ORAZ CZYSTOŚCI OBSŁUGI. Przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych na próbniku, rozpylacz należy rozkonserwować.

Bardzo ważne są podane przez producentów silników i aparatury wtryskowej siły dokręcania wtryskiwacza w głowicy silnika oraz siły dociskające rozpylacz do obsady wtryskiwacza. Zbyt duże momenty dokręcenia mogą wywołać deformację korpusu rozpylacza powodującą podczas pracy w wysokiej temperaturze zanik luzu i zakleszczenie (zatarcie, zawieszenie) igły rozpylacza, stąd BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE JEST PRZESTRZEGANIE PRAWIDŁOWEGO MOMENTU DOKRĘCANIA NAKRĘTKI MOCUJĄCEJ ROZPYLACZ PODCZAS MONTAŻU WTRYSKIWACZA.

NASZE ROZPYLACZE GWARANTUJĄ długotrwałą i niezawodną pracę, małe zużycie paliwa, brak zadymienia, odpowiednio niską emisję spalin, bezproblemowe uruchamianie silnika pod warunkiem PRAWIDŁOWEJ REGULACJI CIŚNIENIA OTWARCIA ROZPYLACZA, które sprawdzamy i regulujemy na SPECJALNYM PRÓBNIKU DO SPRAWDZANIA I REGULACJI WTRYSKIWACZY. Szczelność połączenia obsady wtryskiwacza z rozpylaczem zależy głównie od STOPNIA ZUŻYCIA CZĘŚCI WTRYSKIWACZA tj. PRZEKŁADKI, KORPUSU, DRĄŻKA, SPRĘŻYNY, stąd przy wymianie rozpylacza należy dokładnie zbadać stan techniczny części wtryskiwacza i w razie potrzeby dokonać również ich wymiany.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ROZPYLACZY WUZETEM oraz prawidłowo zamontowana i wyregulowana aparatura wtryskowa zapewnia długotrwałe zadowolenie ich użytkownikom.